Inte fel att ha ett bra ISO ledningssystem

Kanske ditt företag har behov av ett ISO ledningssystem? Du kan hitta ett bra ISO ledningssystem om du vänder dig till företaget Axintor. De har ett smart system som heter SafetyNet. Med hjälp av det kan du modernisera och digitalisera ledningssystemet med ISO. Bland standards inom ISO finns:

  • ISO9001 kvalitet
  • ISO14001 miljö
  • ISO45001 arbetsmiljö
  • ISO27001 informationssäkerhet
  • FR2000 ledningssystem för små och medelstora företag
  • 2C8 processkartor

Axintor erbjuder även ISO konsulttjänster. Med deras moderna och digitala plattform så de tillsammans med dig a ett dynamiskt, affärsinriktat och digitalt ledningssystem. Deras SafetyNet är anpassningsbart så väl som flexibelt och effektivt samt att det även går att lägga in andra moduler i den.

Ledningssystem för ISO

Idag är det ett måste för ett företag att ha ett bra ISO ledningssystem. Om du vill satsa på att ha ett som dessutom kan ge dig tillgång till annat, så är det smart att vända dig till Axintor. Detta företag kan på ett bra sätt hjälpa dig med att komma igång. Just detta med att vara ISO certifierad är en bra sak och oftast även ett måste.

Bland annat så signalerar det till dina kunder att det är ordning och reda på ditt företag. Om du vill modernisera ditt företags ledningssystem, så är det bra att se till att göra det digitalt.

Med detta system som Axintor har, så kan du även få tillgång till så mycket mer än bara ISO ledningssystem. Bland annat går det även att integrera kvalitetsledning, avvikelsehantering, handlingsplan, dokumentstyrning och en massa mer. Du kan läsa mer om detta på deras hemsida.