Behöver du borrade stålrörspålar?

Är du på jakt efter borrade stålrörspålar? Kanske det är så att du har ett stort behov av stålrörspålar? Du kan då med fördel vända dig till Scandia Steel. Hos dem finns det nämligen flera olika varianter av detta. Borrade stålrörspålar kan vara bra att använda om det är ett måste att ha en minimal omgivningspåverkan eller om det är ett måste att borra. En variant av stålrörspåle som detta företag har, den heter SSdr-pålen®. Den används också vid grundförstärkning, när en befintlig byggnad behöver förstärkas. Dessa är CE-märkta och godkända enligt ETA 15–0029. Så ska det byggas eller konstrueras något, så kan det vara så att du har behov av dessa. Man installerar dem via sänkhammarborrning. Om det inte går använda slagen påle så är dessa ett bra alternativ.

Stålrörspåle som är borrad

Hos Scandia Steel finns det borrade stålrörspålar, samt att de har stålkärnepålar och stålrörspålar. Om markförhållandena är särskilt besvärliga så är det bra att använda just stålkärnepålar. Som ett alternativ för slagna pålar är det smart använda dig av borrade pålar. De kan ta höga laster och finns i många olika storlekar. Scandia Steel har även slagna stålrörspålar som installeras med hydraulhammare, vibro, tryckluftshammare, fallhejare eller hydraulhejare. Dessa fylls sedan med cement eller med betong. Så du som har ett projekt på gång där det krävs olika pålar så kan det vara bra att kolla in de modeller som detta företag har. Du kan läsa mer om alla deras olika pålar samt även kontakta dem om du behöver hjälp med att ta fram vilken av dem du behöver ha.