tillbaka

Blomhåret

Vi Föräldrar, 1969?

På denna flexiskiva från tidskriften Vi Föräldrar läser Beppe den förtröstansfulla historien om pojken Mats som möter Blomhåret. Texten är hämtad ur boken "Förtrollningar".

upp

tillbaka

beppe.se meny