tillbaka

Episod i Vikens kapell

Om en händelse i somras
Bonniers, 1973

En högsommardag 1972 kommer Beppe till Vikens kapell i Frostviken i Jämtlands nordvästra hörn, nära norska gränsen. Han följer bäck-fåran, passerar grinden, lånar nyckeln, ”sedan gick jag in i kyrkan, oförtänkt, liksom jag gått in och tittat på kyrkor på resor, utomlands (men aldrig gjort hemma)”, skriver han i inledningen till denna diktsamling som blev resultatet av besöket.

Han stannar länge i fjällböndernas kapell, upptagen av mötet med en gammal bekant från barndomen. Det kunde ha varit tant Anna eller spårvagnsföraren, biografvaktmästaren eller fröken Snellman från Carlssons skola. Det kunde ha varit frukthandlaren på semesterresa med kamera i handen. ”Men nu blev det en annan gestalt från det förflutna: Jesus.”

Beppe återvänder senare till Vikens kapell för att spela in dubbel-lp:n ”Det for två vita duvor…” där han läser ur sina jämtländska diktsamlingar till musik av organisten Merit Hemmingson, spelmännen Kalle Almlöf och Anders Rosén samt en blåskvartett.

Recensenterna skrev:

”Som innehavare av jordbrukslägenhet i Jämtland har Beppe Wolgers kommit att utveckla en allt starkare känsla för vanligt, hyggligt, tungt strävande folk; det framgick vackert av ’Röster från Vattudalen’ i fjol. Nu sätts denna känsla i arbete. […] De goda och lekfulla infallen är många, kanske fler än i någon tidigare bok av Wolgers. Nu tjänar de tydligare än förr ett sammanhållet syfte.”
Bengt Holmqvist, Dagens Nyheter 1973-02-02

”På något ställe önskar sig Beppe ett kapell utan påminnelser om döden, ett kapell utan gravar runtomkring, hellre mitt bland tun och kreatursgärden. Ett kapell mitt i livet. Jag vet inte om han själv har upptäckt det, men de där timmarna i Viken snickrade han till en liten kyrka som nu ges ut på Albert Bonniers förlag och som många kommer att kunna gå in i: kanske för att möta sitt eget innersta ansikte.”
Ylva Eggehorn, Expressen 1973-02-09

upp

tillbaka

beppe.se meny