tillbaka

b01

Röster från Vattudalen

Dikter
Bonniers, 1972
Svalans lyrikklubb

Under arbetet med filmen ”Dunderklumpen” rörde sig Beppe och filmtruppen långsamt genom Jämtland, ”vi gick inte hem, vi väntade, vi tänkte, vi såg, vi drömde, vi frös”. I en eviga väntan på rätt ljus träffade Beppe människor, hörde yxhuggen tystna och traktorerna stanna, mötte en flyktig blick bakom en fönsterruta. Han noterade det som sades, det som inte blev sagt.

”I skinnjackan hade jag ett anteckningsblock och när vi väntade, kanske i Brakkåfallets skifferkanjon eller i kallblåsten vid Leipiks älv, skrev jag i smyg – röster, meningar jag hört, saker jag sett, om människors arbete, om ansikten. I smyg, för jag vågade inte visa, jag var stockholmare, en lyssnare, en främling och en utböling”, skriver han i inledningen till denna diktsamling.

Boken är en svensk motsvarighet till ”Spoon River”, en klassiker i nordamerikansk litteratur där författaren Edgar Lee Masters skildrar livet bland invånarna i en fiktiv småstad genom att återge deras gravskrifter. Beppe var väl förtrogen med Edgar Lee Masters bok. Ett revynnummer från 1965, där en grupp döda stiger fram och vittnar om sina liv, kallade han ”Spoon River”.

De jämtar som talar i ”Röster från Vattudalen” är inte döda än, låt vara att de lever i en döende bygd.

Omslag av Andrea Ydring.

Recensenterna skrev:

”Beppe Wolgers älskar och högaktar sina vänner jämtarna. Han känner ömhet och vemod, när han tänker på dem. Det är känslor, som han lyckas förmedla till sina läsare.”
Göran Källqvist, Kvällsposten 1972-04-14

”Beppe Wolgers har ett poetiskt språk som tidigare visat sig böjligt, intimt och som ett trofast redskap som han använt med skicklighet.
Det är därför dessa pseudo-dialektala dikter känns så bortkastade, hur exakt dialekten än är avlyssnad.”
Petter Bergman, Aftonbladet 1972-04-04

”Wolgers låter en lång rad särpräglade röster och öden träda fram i sina dikter, och hans förhållande till dem är inte ett svärmiskt förhållande, utan bygger på respekt och intuitiv förtrogenhet.”
Lars-Olof Franzén, Dagens Nyheter 1972-05-15

”Beppe Wolgers har åstadkommit ett litet mästerverk med sin diktbok Röster från Vattudalen.”
Jacques Werup, Skånska Dagbladet 1972-08-22

upp

tillbaka

beppe.se meny