<--tillbaka
b01

tillbaka

b01

Andra

Noveller
Bonniers, 1958

Arbetsnamnet var ”Människor som inte...” men dessa delvis självbiografiska noveller liknar inte alls genombrottsboken ”Djur som inte...” från 1956. Det är hemlighetsfulla texter om oavslutade händelser och dunkla sammanhang.

Lasse Lidqvist, Beppes gode vän och parhäst på Stockholms-Tidningen, gjorde omslagsillustrationen.

"Andra" finns utgiven som e-bok.

Recensenterna skrev:

”Beppe Wolgers har med sin novellbok flyttat fram sina positioner som diktare. Han har inte övergivit sin naivistiska stilkonst. Den finns hela tiden med i detaljiakttagelser och bildspråk. […] Där han förr gått på vattnet, jumpat på solglitter, suger nu dunkla djupa strömmar honom till sig.”
Staffan Larsson, Stockholms-Tidningen 1958-12-08

”Naturbilderna är genomblåsta av en närgången skärgårdsvind, gräs och löv lever och människorna andas, undrar och älskar i detta landskap, nära just genom sin äkthet.”
Björn Julén, Svenska Dagbladet1958-12-08

”Hans bästa saker handlar om idylliska promenader runt en obebodd ö, om älskandes ömma kärleksförklaringar eller kort och gott om lyckan att finnas till. Innehållsligt är det bagatellartade historier men han lyckas ge dem en ton av äkthet som fängslar.”
Carl-Göran Ekerwald, Östersunds-Posten 1958-12-19

upp

tillbaka

beppe.se meny