tillbaka

b01

Bilden av vattnet

Dikter
Bonniers, 1954

Titeln är hämtad från ett citat av den religiöse mystikern Mäster Eckehart: Det är med honom som när någon har en riktigt stark törst. Han sysslar väl med annat än att dricka, och han tänker också på andra saker. Men vad han än gör, och vad han än är, aldrig försvinner hos honom bilden av vattnet, så länge törsten är kvar.

Förläggaren Gerard Bonnier på Bonniers förlag var tveksam till att ge ut boken, men gav med sig. I ett brev till Beppe skrev han. ”Vi får väl försöka göra en liten separat volym av din diktsamling, trots att jag inte tror att det är någon större fördel ur försäljningssynpunkt.”

Mats Nilsson har gjort omslagsvinjetten

Recensenterna skrev:

”Säga vad man vill om poetens religiositet – hans vid ingen konfession bundna mystik innesluter i varje fall inte någon gudsnådlighet. Innerlighet är vad som karaktäriserar hans blick på tingen, på omvärlden.”
Johannes Edfelt, Dagens Nyheter 1954-12-13

”Man önskar att han snart måtte förlora sin oskuld. För han är begåvad, inte tu tal om annat.”
Staffan Larsson, Svenska Dagbladet 1954-12-08.

”Djur och barn är de käraste motiven i hans värld. Mycket i samlingen handlar om felaktigt knutna skor, avigvända strumpor, borttappade leksaker och mycket annat sådant, som för den vuxne ter sig betydelselöst men för barnet är högst väsentligt. Denna ungdomliga sinneskänslighet kan man nog vänta sig något av i fortsättningen.”
Bertil Gedda, Ny Tid 1954-12-20

upp

tillbaka

beppe.se meny